yenilenebilir enerji gunes
KibrisGES.com Yorum yapılmamış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde

Yenilenebilir Enerji (Uygulama ve Denetim) Tüzüğü 5 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tüzüğe göre ticari amaçla yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı enerjisi üretimi Enerji ile ilgili Bakanlığın iznine tabi olacaktır. Ticari amaçlı yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim faaliyetlerini gerçek veya tüzel kişiler yapabilecektir.

5 Nisan 2017 tarihinden başlanarak, konut dışı yapılarda kendi ihtiyacı için Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Belgesi almış olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin Bakanlığa 1 yıl içerisinde başvuru yapmaları durumunda YEK Belgelerinin mahsuplaşma olarak düzenlenmesi ile bu tarihten (5 Nisan 2017)  başlayarak mahsuplaşma yapılabilecektir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan YEK Belgesi sahibi olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin daha sonra başvuru yapmaları durumunda başvuru yaptıkları tarihten itibaren mahsuplaşmaları başlayabilecektir.