KibrisGES.com Yorum yapılmamış

Kıbtek’in Kontrol Sizde Tarifesi

Kıb-Tek’in 3 zamanlı kontrol sizde tarifesi hem ülke ekonomisi hem de
vatandaşlar için büyük avantajlar sağlıyor:

Elektriği doğru kullan
%35’e kadar tasarruf sağla!

3’lü kontrolsizde tarifesiyle aboneler elektriği hafta içi 0.6508
TL, 0.9873 TL ve 1.2908 TL olmak üzere üç farklı tarifeden
kullanabilecek. Hafta sonu ise kws ücretleri daha da düşüyor,
buna göre yeni dönemde aboneler elektriği hafta sonu 0.6308
TL, 0.9873 TL ve 1.2708 TL olmak üzere üç farklı tarifeden
kullanabilecek. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutma
makinesi, su motoru ve su ısıtma gibi işlerini geceye kaydıran
abonelerin faturası düşüyor. Kıb-Tek ayrıca 30 günlük
periyodda kullanımı 300 kilowatt saatin altında kalan ev
abonelerine ek %15 indirim sağlıyor.

Aboneler, elektrik kullandıkları saatleri ayarlayarak, elektriği daha ucuza alabilecek ve bu
yolla ev ekonomisine katkı sağlayabilecek.

Elektrik mevzuatında yapılan son düzenlemeye göre, konut tarifesindeki kullanıcılar, hafta içi
saat 22.00’den sonra elektrik kullanımlarında Kilowatt saat başına 65 kuruşa elektrik
kullanılabilecek. Hafta sonu yoğun olmayan saatlerde ise rakam 63 kuruşa düşüyor.

Elektrik tarifesine göre aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabiliyor. Buna
göre, 16 Ekim – 15 Mayıs tarihleri arasında, hafta içi sabah saat 07.00’den akşam üzeri
17.00’ye kadar, elektrik tüketimlerinde Kilowatt saat (kWh) başına 0.9873 TL ödenirken,
“puant” adı verilen zaman dilimlerinde ise, elektriğin fiyatı artıyor. Tüketimin en çok olduğu
zaman dilimi olan, akşam üzeri saat 17.00’den gece 22.00’ye kadar, elektriğin fiyatı 1.2908
TL’ye çıkıyor.

Puant dışı olan gece 22.00 ile sabah 07.00, saatleri arasında ise aboneler 65 kuruşa elektrik
kullanabiliyor.
Tek zamanlı tarifeden elektrik almaya devam edecek konut tarifesindeki aboneler ise, gün
boyu 0.9873 TL sabit ücretle elektrik kullanabilecek.

Normal tarifeye göre %35’e varan tasarruf imkânı
HAFTA İÇİ

  • 07.00-17.00 arasında kWh başına 0.9873 TL
  • 17.00-22.00 aralığı fiyat 1.2908 TL
  • 22.00’den sabah 07.00’ye kadar ise kws ücreti 0.6508 TL

HAFTA SONU

  • 17.00-22.00 aralığı fiyat 1.2708 TL
  • 24.00’den sabah 07.00’ye kadar ise 0.6308 TL’ye
  • 22.00-24.00 ve 07.00-17.00 saat aralıklarında ise elektrik kWh başına0,9873 TL

Faturadan %15 indirim fırsatı
Kıb-Tek, 30 günlük periyotta kullanımı 300 Kilowatt saatın altında olan ev aboneliklerinde
ister tek zamanlı tarife, isterse 3 zamanlı kontrol sizde tarifesi abonesi olsun fark etmeksizin
faturadaki tüketim bedelinden %15 indirim yapacağını açıkladı. Kullanıcının hangi saat
diliminde ve hangi fiyattan elektrik kullandığına bakılmaksızın kullanılan toplam elektrik 300
kilowatt saatin altında olduğunda kullanıcılar doğrudan %15 indirimi faturalarında görecek.
Ortalama 85.000 konut abonesi her ay 300 kWs’ın altında tüketim yapmaktadır.

Tüketim arttıkça artan fiyatlara son
Kıb-Tek 3 zamanlı kontrol sizde tarifesiyle dilimleri de ortadan kaldırdı. Böylece bundan böyle
tüketim arttıkça Kilowatt saat ücretleri değişmeyecek. Bunun yanında sosyal yardım maaşı
alıp bunu belgeleyen tüketicilerin yararlandığı Sosyal Yardım Tarifesi’de tüketicilerin indirimli
olarak kullandıkları 250 Kilowatt saat sınırlaması da ortadan kalkıyor. Tüketiciler, kullanım
miktarından bağımsız olarak indirimden yararlanabilecekler.

Yeni Sistem 1 Nisan tarihinde başlıyor
1 Nisan tarihinde, konut tarifesinde olan tüm tüketiciler otomatik olarak 3 Zamanlı Kontrol
Sizde Tarifesi’ne aktarılacaktır. Diğer tarifelerde olan tüketiciler(Endüstri, Ticari, su motorları)
ilk etapta, Tek Zamanlı Tarifede bırakılacak. Ticari ve Endüstri tarifesinde olanlar, istemeleri
halinde, 3 zamanlı kontrol sizde tarifesine geçebilecekler. Bu işletmelerin, 3 zamanlı kontrol
sizde tarifesi için bir ön hazırlık ihtiyacı olduğundan, böyle bir uygulama düşünülmüştür.
Çalışma saatlerini düzenleyebilen veya hali hazırda gece çalışan (Fırın, bar gibi) işletmeler 3
zamanlı tarife ile tasarruf sağlayabilecek.

Yeni tarifeye otomatik geçişi yapılan tüketiciler, diledikleri zaman Bölge Amirliklerimizden
form doldurarak Tek Zamanlı Tarifeye faturalama sonrası geçiş yapabilecekler. Tarife
değişikliği bir yıl içerisinde en fazla 3 kez yapılabilecek.

Solar sistem kurulu olan tüketiciler, hali hazırda mahsuplaşma yaptıkları için, 3 zamanlı
tarifeye geçiş yapamayacakları gibi, 300 kWh tüketimin altına yapılacakindirimden de
faydalanamayacaklar. Ayrıca Gece Klüpleri, Kumarhaneler ve ayrı sayacı olan reklam pano
aydınlatmaları, 3 zamanlı kontrol sizde tarifesinden faydalanamayacaklar.
Eski tarifelere göre konutlarda, tek zamanlı tarife baz alındığında ortalama 300 kWh’den az
kullanan tüketiciler için %4 fiyat artışı söz konusudur. Bu tüketici 3 zamanlı kontrol sizde
tarifesi ile faturasını eskisinin de altına indirme şansına sahiptir. Eski tarifelere göre
konutlarda, tek zamanlı tarife baz alındığında ortalama 300 kWh’den fazla kullanan
tüketiciler için %9-%18 fiyat artışı söz konusudur. Bu tüketiciler 3 zamanlı kontrol sizde
tarifesi ile faturasını aşağıya çekebilecek ve zamdan minimum etkilenecek. Kontrol Sizde
Tarifesini çok dikkatli kullananlar elektrikli cihaz bazında %35’e kadar tasarruf sağlayabilecek.
Sadece çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi ile su ısıtıcısını akşam yoğun olmayan saatlerde
kullananlar zamdan nerdeyse etkilenmeyecekler. Bunların dışında yoğun saat kullanımlarını
azaltanlar ve bu kullanımları normal saat ve yoğun olmayan saatlere kaydıranların faturası
çok daha fazla düşecek.

Eski tarifelere göre Ticari tarife kullanıcılarına, tek zamanlı tarife baz alındığında %21,8,
Endüstri tarifesi kullanıcılarına ise %13,5 fiyat artışı yapılmıştır. Bu düzenleme ile Ticari tarife
ve Konut tarifesi fiyatları eşitlenmiş, Endüstri tarifesi ise her iki tarifeden %7 daha düşük
bırakılmıştır. Endüstri Tarifesi kullanıcıları, Oteller, Su Motorları, Okullar 10 Krş teşvik almaya
devam etmekte ve böylelikle bu kullanıcılar, Konut tarifesi kullanıcılardan fiilen %10 fazladan
indirimli elektrik kullanmaya devam edecekler. Türkiye’de Ticari tarife, Konut tarifesinden
%32,5, Endüstri tarifesi ise %15 daha pahalıdır. Güney Kıbrıs’ta ise Ticari ve Endüstri
tarifeleri, Konut tarifesinden %2 daha pahalıdır.
Çoklu tarife sistemi tüm dünyada kullanılmaktadır. Bu tarifenin kullanımı zorunlu değildir. Bu
bir seçenektir ve doğru kullanılması halinde, fatura tutarlarında ciddi bir tasarruf sağlamak
sözkonusudur. Türkiye’de Yoğun saatlerdeki konut elektrik fiyatları, normal saatlerdekinin
%45 fazlasıdır. Bu bizde %30 seviyesinde tutulmuştur. Yoğun olmayan saatlerdeki ücretler ise
normal saatlere göre %35 daha uygundur. Bizde de bu oran %35’olarak belirlenmiştir

KibrisGES.com Yorum yapılmamış

KKTC Yek Kurulu 2019 Kotası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurulu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlar için 2019 yılında uygulanacak kota bilgilerine dair açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre ülkede 2019 yılında yenilenebilir enerji kaynağı kapasitesi alçak gerilim seviyesinde yapılacak kurulumlar için;

– Konutlarda tüzüğün belirlediği kurulum gücü kadar “sınırsız”,

– Konut dışı yapılarda 200 kWp‘i aşmamak kaydı ile tüzüğün belirlediği kurulum gücü kadar, toplamda “4 MW” olarak belirlendi.

Bununla birlikte orta gerilim seviyesinde yapılacak kurulumlar için uygulanacak kotanın ise şebeke analizi yapıldıktan sonra belirleneceği bilgisi paylaşıldı.

KibrisGES.com Yorum yapılmamış

KKTC Yenilenebilir Enerji Tüzüğü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde

Yenilenebilir Enerji (Uygulama ve Denetim) Tüzüğü 5 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tüzüğe göre ticari amaçla yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı enerjisi üretimi Enerji ile ilgili Bakanlığın iznine tabi olacaktır. Ticari amaçlı yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim faaliyetlerini gerçek veya tüzel kişiler yapabilecektir.

5 Nisan 2017 tarihinden başlanarak, konut dışı yapılarda kendi ihtiyacı için Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Belgesi almış olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin Bakanlığa 1 yıl içerisinde başvuru yapmaları durumunda YEK Belgelerinin mahsuplaşma olarak düzenlenmesi ile bu tarihten (5 Nisan 2017)  başlayarak mahsuplaşma yapılabilecektir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan YEK Belgesi sahibi olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin daha sonra başvuru yapmaları durumunda başvuru yaptıkları tarihten itibaren mahsuplaşmaları başlayabilecektir.